โรงเรียนบ้านหนองคัน 


        

โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านหนองคัน
 

 

 

 

 

โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านหนองคัน
โรงเรียนบ้านหนองคัน
โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ  เป้าประสงค์
แผนภูมิการบริหารงาน
จำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
อาคารสถานที่
ซ่อมแซมอาคารเรียนป.1กไม้
สร้างถนนในโรงเรียน

โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get free counter at Cgi2yoU.com

 

โรงเรียนบ้านหนองคัน

 

 

โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวบไซต์โรงเรียนในสพป.ชม 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านหนองคัน   ตำบลแม่สอย   อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  50160   E-mail : nongkhun2555@hotmail.com

 Web Master นายวิบูลย์  รุจิเลิศ   E-mail maengud2007@hotmail.com  

ปรับปรุงครั้งล่าสุด  จันทร์, 28 ตุลาคม 2556 14:10

แสดงผลใน Internet Explorer 8 ได้ดี   ความละเอียด 1280x768 ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองคัน ปีการศึกษา 2555 - 2556

 
 
วันศุกร์  25  ตุลาคม   2556
คุณครูวิบูลย์  นำเสนอและจัดแสดงผลงานเรื่องวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการใช้ ICT  เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองคัน  จัดโดยสำนักเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ณ  โรงเรียนศรีจอมทอง          อ.จอมทอง

ชมภาพ 

วันพฤหัสบดี  3  ตุลาคม   2556
นายอาทิตย์   อุตนะวงษ์   (ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองคัน) พร้อมครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด     คณะครูและนักเรียนขอขอบคุณครอบครัวของคุณอาทิตย์   อุตนะวงษ์  มา ณ โอกาสนี้

ชมภาพ 

วันศุกร์  27 กันยายน  2556
ผู้อำนวยการประวิทย์ ก้อนสุรินทร์ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ชม.เขต 6 ครั้งที่ 5/2556                ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.ลำพูน

ชมภาพ 

วันพฤหัสบดี  26 กันยายน  2556
ผู้อำนวยการประวิทย์ ก้อนสุรินทร์ มอบของที่ระลึกงานมุฑิตาจิต ครูเกษียณ เครือข่ายฯแม่สอยซึ่งในปี         2556 มีครูเกษียณ 1 ท่าน   คือครูสมเพ็ชร   ตาแก้ว   โรงเรียนบ้านแม่สอย

 ชมภาพ 

วันอังคาร  24  กันยายน  2556
โรงเรียนบ้านหนองคันรับการประเมินภายในจากคณะกรรมการ สพป.ชม.เขต 6  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน จากสมศ.รอบที่ 3 ในเดือนพฤศจิกายน 2556

  ชมภาพ 

วันศุกร์  20  กันยายน  2556
โรงเรียนบ้านหนองคันได้รับมอบวงจรสื่อสารข้อมูลอุปกรณ์  โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย           (Wi-Fi Network) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแก่โรงเรียนที่มี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ชมภาพ 

วันศุกร์  20  กันยายน  2556
คุณครูวิวัฒน์   โรงเรียนบ้านแปะ ให้ความอนุเคราะห์ วาดรูปอาเซียน อาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองคัน

 

  ชมภาพ 

วันจันทร์   16  กันยายน  2556
บริษัทพีซีเอ็น แอสฟัลลจำกัด ให้ความอนุเคราะห์ รื้อรั้วโรงเรียนและปรับที่บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อเตรียมสร้างรั้วโรงเรียนใหม่

   ชมภาพ 

วันศุกร์   13 กันยายน  2556
ผู้อำนวยการ ประวิทย์  ก้อนสุรินทร์ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองคันร่วมงานฌาปนกิจแม่ธรรม สิงห์หล้า มาราดาของ นายสุทธิพงษ์  จินาคำ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองคัน

 ชมภาพ 

วันพุธ   11  กันยายน  2556
ตัวแทนคณะครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคัน และเจ้าหน้าที่อสม.ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และทำความสะอาดหมู่บ้าน

 

   ชมภาพ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    VTRครูวิบูลย์ 

   ภาพกิจกรรมปี2555-2556ทั้งหมดรวม 124 กิจกรรม

 

         คำขวัญจังหวัดเชียงใหม่  : ดอยสุเทพเป็นศรี         ประเพณีเป็นสง่า  บุปผชาติล้วนงามตา        นามล้ำค่านครพิงค์                           คำขวัญอำเภอจอมทอง  :  อินทนนท์สูงเด่น         ร่มเย็นองค์พระธาตุ   น้ำตกสวยสะอาด         เชิดชูศาสน์ไม้ค้ำโพธิ์                            คำขวัญโรงเรียน  :    โรงเรียนน่าอยู่  คุณครูเอาใจใส่   ศึกษาดี    มีวินัย    ชุมชนร่วมใจพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะครูนักเรียนและชุมชนบ้านหนองคัน

ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ 

( หลวงปู่ทอง  สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

และพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) ที่ได้เมตตา

งบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองคัน

              ชมภาพ

 

 

 

 

 
       

 

 

 

เวบลิ้งค์

 

 


  

 

เกี่ยวกับอำเภอจอมทอง

ประวัติอำเภอจอมทอง
ประวัติไม้ค้ำสะหลี (ต้นโพธิ์)
ประวัติประเพณียี่เป็ง
ประเพณีต๋านข้าวใหม่

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเครือข่ายแม่สอย

โรงเรียนบ้านหนองคัน
โรงเรียนบ้านแม่สอย
โรงเรียนบ้านโรงวัว
โรงเรียนบ้านใหม่สารภี
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ผลงานโรงเรียน
ผลงานผู้บริหาร
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
ผลงานนักการภารโรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประวิทย์ ก้อนสุรินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน